Hjælp dine borgere i gang med Nabohjælp

Kommunen kan gøre en stor forskel, når det handler om at undgå indbrud og sikre tryghed blandt sine borgere. Her finde du forskellige materialer til formålet.

Hjælp dine borgere i gang med Nabohjælp

Kommunen kan gøre en stor forskel, når det handler om at undgå indbrud og sikre tryghed blandt sine borgere. Her finde du forskellige materialer til formålet.

Materiale til møde i beboerforeninger

Materialet klæder dig eller den enkelte beboerforening på til et møde om indbrud og Nabohjælp. Send det til dine beboerforeninger eller afhold selv et borgermøde.

Bestil foldere og blanketter

Bestil en stak foldere og blanketter til bibliotekter, borgerservice eller hvis I skal holde borgermøde. Det kan også bruges som materiale til nye tilflyttere.

Folder til introduktion af Nabohjælp (pdf)

Folderen introducere Nabohjælp og kan med fordel bruges sammen med blanketter til at oprette profil på nabohjælp.dk.

Blanket - opret profil på nabohjælp.dk (pdf)

Alle borgere kan nemt oprette en profil på nabohjælp.dk eller vores app. Du kan også printe blanketter til fx borgermøder.

Artikel: Stop tyven i dit nabolag (pdf)

En artikel i postkassen er en effektiv måde at gøre opmærksom på Nabohjælp. Brug også gerne artiklen i kommunens velkomstpakke til nye borgere. Alene eller sammen med folderen.

Lokale Indbrudsforebyggende Netværk (pdf)

Håndbog med erfaringer fra Hjørring til jer, der ønsker at arbejde sammen på tværs af kommune, politi og civilsamfund om forebyggelse af indbrud.

Vejledning til Nabohjælp i etageejendomme (pdf)

Vejledningen henvender sig til afdelingsbestyrelser, boligsociale helhedsplaner og andre, der gerne vil forebygge indbrud og skabe tryghed i boligområdet.